Professionelen

Aansprakelijkheid

Ondernemen is risico’s nemen. Ook al hebt u de beste bedoelingen, toch is het mogelijk dat uw aansprakelijkheid in bepaalde omstandigheden in vraag gesteld wordt. Daarom is het belangrijk om vooraf bij een aantal risico’s stil te staan en deze zorgvuldig af te dekken met verzekeringsoplossingen op maat.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder of zaakvoerder van een onderneming kunnen bepaalde nalatigheden of fouten u duur te staan komen. Zelfs uw privévermogen is dan niet veilig. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering schermt u uw privévermogen volledig af. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid als bestuurder of zaakvoerder voor fouten die u begaan zou hebben tijdens de uitoefening van uw mandaat. Belangrijk bij deze polis: alles is verzekerd, behalve hetgene wat expliciet uitgesloten is in de algemene voorwaarden.

Enkele belangrijke bijkomende troeven:

 • u bepaalt zelf mee de hoogte van het verzekerde kapitaal
 • ook kosten voor erelonen van raadgevers, advocaten en experts, en gerechtskosten zijn gedekt
 • een eenvoudige vragenlijst volstaat om de polis aan te vragen

BA Ondernemingen

Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) Ondernemingen bestaat uit 3 waarborgen, die elk apart of samen kunnen afgesloten worden.

 • BA Uitbating: dit dekt de schade aan derden veroorzaakt door uzelf, uw werknemers, uw bedrijfsgebouw en materieel tijdens het uitoefenen van de beroepsactiviteit. Voorbeeld: een klant schuift uit op de pas geboende vloer in uw zaak.
 • BA Toevertrouwd Voorwerp: u beschadigt een voorwerp dat u toevertrouwd werd voor een herstelling. Voorbeeld: u bent hersteller van pc’s en laat een laptop van een klant uit uw handen vallen.
 • BA Na Levering: schade die veroorzaakt werd door uw producten na de levering of door uw werk nadat het uitgevoerd is. Voorbeeld: u installeert een wasmachine en een droogkast, maar begaat een fout. Twee dagen later ontstaat er waterschade bij de klant.

De polis biedt doorgaans wereldwijd dekking, al is het mogelijk dat u voor activiteiten in de Verenigde Staten en Canada een aparte dekking moet aanvragen.

Opgelet! Een BA Ondernemingen vergoedt de schade die u aan uw eigen bedrijf veroorzaakt niet. Ook beroepsfouten, zoals een foutieve diagnose door een arts, zijn niet verzekerd. Hiervoor moet u een polis BA Beroepsaansprakelijkheid onderschrijven.

 

BA Beroepsaansprakelijkheid

Deze verzekering dekt contractuele schade die veroorzaakt wordt aan derden door fouten in de uitoefening van het beroep zelf. Een aantal specifieke beroepen hebben er alle belang bij om zo’n beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Denk aan beoefenaars van medische en paramedische beroepen (artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten), notarissen, advocaten, reisagenten, boekhouders, verzekeringsmakelaars, …

Enkele voorbeelden:

 • een foutieve medische ingreep door een chirurg zorgt ervoor dat een patiënt verlamd raakt.
 • een boekhouder dient de jaarrekening van een klant te laat in, waardoor die een boete krijgt.

Objectieve Aansprakelijkheid voor Brand en Ontploffing

Uitbaters van publiek toegankelijke ruimtes (horecazaken, bioscopen, discotheken, culturele centra …) zijn wettelijk verplicht om een objectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten tegen brand en ontploffing. Het woord ‘objectief’ geeft aan dat er geen fout bewezen moet worden om de slachtoffers te vergoeden voor hun geleden schade. Uitbaters die deze wettelijke verplichting negeren, stellen zich mogelijk bloot aan strafrechtelijke sancties en aan de sluiting van de instelling.

 

Rechtsbijstand Uitbating

Soms moet u zich strafrechtelijk verdedigen of wilt u verhaal uitoefenen tegen derden. Voorbeeld: een derde beschadigt één van uw toestellen die u nodig hebt voor uw werk.

In dat geval kunt u terugvallen op een rechtsbijstandswaarborg.

 • Deze zorgt ervoor dat u uw schade kunt recupereren bij de derde.
 • U bent zeker van een professionele verdediging van uw belangen.
 • U kunt rekenen op een vergoeding voor de kosten en erelonen van advocaten, experts, …

U kunt deze dekking onderschrijven in uw polis BA Ondernemingen.

 

Verplichte tienjarige of decenale aansprakelijkheidsverzekering

Sinds 1 juli 2018 zijn alle spelers in de bouwsector (woningbouw) verplicht zich te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Deze verplichting geldt niet meer alleen voor architecten, maar ook voor aannemers, projectontwikkelaars en andere dienstverleners. Deze specifieke verzekering wordt ook wel decenale verzekering genoemd.

Verzekering voor bouw van woningen

De verzekering is bedoeld voor de bouw van woningen die in België gelegen zijn, waarbij de tussenkomt van een architect wettelijk verplicht is. Het gaat dus niet alleen over nieuwbouw, maar ook over ingrijpende renovatiewerken waarbij aan de structuur van het gebouw geraakt wordt, bv. het weghalen van een dragende muur, het leggen van een nieuw dak, funderingswerken.

Werken aan gebouwen die niet hoofdzakelijk voor bewoning bedoeld zijn, bv. bedrijfsgebouwen vallen niet onder deze regels. Daarvoor bent u als aannemer niet verplicht een verzekering af te sluiten. Uiteraard kunt u dat beter wel doen.

Voor welke schade?

Een decenale verzekering dekt schade die betrekking heeft op de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid van de woning. Zuiver esthetische schade en zuiver immateriële schade zijn uitgesloten.

Voor alle werven of per werf?

U kunt als aannemer verschillende formules kiezen:

 • een verzekering per werf/project of een verzekering voor alle werven waarop u werkt.
 • een verzekering per aannemer of één voor alle aannemers en onderaannemers die bij het bouwproject betrokken zijn.

Welke formule kiest u best? Vraag het ons en samen bekijken we welke formule het beste bij u past.

Ook voor werken waarbij geen architect nodig is?

Niet voor alle werken is de tussenkomst van een architect vereist, bv. het plaatsen van een nieuwe badkamer of keuken. Ook de aannemers die deze werken uitvoeren, kunnen zich verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid, maar zijn daartoe niet verplicht.
Hetzelfde geldt ook voor dienstverleners uit de bouwsector die geen aannemer zijn en die intellectuele prestaties leveren in verband met onroerende werken.

Financieel advies nodig?

Joerie Lelie biedt als allround zakenkantoor een totaalservice aan particulieren, zelfstandigen en kmo’s op vier domeinen: verzekeringen, beleggingen, kredieten en dagelijks bankieren. Als onafhankelijke makelaar zoeken en vinden we voor elke klant een voorstel op maat.

Meer over ons  Contactformulier

Openingsuren

 • Maandag: 9u – 12u en 13u30 – 17u
 • Dinsdag: 9u – 12u en 13u30 – 18u30
 • Woensdag: 9u – 12u en 13u30 – 17u
 • Donderdag: 9u – 12u en 13u30 – 18u30
 • Vrijdag: 9u – 12u en 13u30 – 17u
 • Zaterdag: enkel op afspraak
Joeri Lelie
 • BTW BE 0888 728 153
 • FSMA 102033A-cB
Assuran
 • BTW 0736 727 074
 • FSMA 45121